Δημόσια Έργα

Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση

Η εταιρεία il Verde εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και συντήρηση Δημόσιων Έργων Πρασίνου και Δασοτεχνικών Έργων από το 1997, με γνώμονα την τεχνογνωσία, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό και εργατικό προσωπικό το οποίο διαρκώς επιμορφώνεται, με σκοπό την άριστη τεχνική του κατάρτιση και την προσεκτική διαχείριση των κινδύνων κάθε έργου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δημόσια έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας, με σεβασμό στον περιβάλλον και με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα ειδικεύεται σε κατασκευές και εργασίες όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

Αποψίλωση χώρων πρασίνου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Αττική

© Copyright 2023. Created by Meta|Web