Δασικές Υπηρεσίες

ilverder-erga-prasinou-services-1

Η εταιρεία il Verde δραστηριοποιείται στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στα δασικά οικοσυστήματα. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην διεκπεραίωση δασικών υποθέσεων και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με επαγγελματίες διαφόρων άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της με τον πλέον αξιόπιστο και τεκμηριωμένο τρόπο. Στόχος της είναι να παρέχει ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές λύσεις για ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες :

Αντιρρήσεις

δασικών χαρτών

Έκθεση

φωτοερμηνείας – πραγματογνωμοσύνες

Τοπογραφικά

διαγράμματα - οριοθετήσεις

Υπηρεσίες

παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβούλων

Εφαρμογές

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Εξεύρεση

Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Συμβουλευτική

υποστήριξη και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

© Copyright 2023. Created by Meta|Web