Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

εργα πρασινου

Η εταιρεία il Verde δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση διαφόρων περιβαλλοντικών εφαρμογών, που κάθε μια από αυτές χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος και βέλτιστη παράδοση.

Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και καλύπτουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας αναλύονται πιο κάτω :

Διαχείριση

αστικού και περιαστικού πράσινου (Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση)

Διαχείριση

δασικών οικοσυστημάτων (Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση)

Αποκατάσταση

οικολογικά διαταραγμένων περιοχών

Αναπλάσεις

χώρων πρασίνου

Αρχιτεκτονική

μελέτη τοπίου - Κηποτεχνία

Σχεδίαση

και εφαρμογή αυτόματων αρδευτικών δικτύων
ilverder-erga-prasinou-services-2

Σχεδιασμός - Εγκατάσταση

εξωτερικού φωτισμού

Αποψιλώσεις

Καθαρισμοί χώρων

Κλάδεμα - κοπή

υψηλών δέντρων

Μικρά τεχνικά έργα

Ξύλινες κατασκευές

Περιφράξεις

παντός τύπου

Φυτεμένα

δώματα

© Copyright 2023. Created by Meta|Web