7. Απομάκρυνση χόρτων και σκουπιδιών κατά μήκος οικιστικού ιστού

Απομάκρυνση χόρτων και σκουπιδιών κατά μήκος οικιστικού ιστού σε περιοχές του Δυτικού Υμηττού

Περιοχές Δυτικού Υμηττού, Αττική

    • Δημόσια Έργα