Αποψίλωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων

Αποψίλωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων στους λόφους Αρδηττού και Άγρα

Λόφοι Αρδηττού και Άγρα, Αθήνα, Αττική

    • Δημόσια Έργα