Εργασίες αποψίλωσης σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Εργασίες αποψίλωσης σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης του Ε.Κ.Π.Α. για αντιπυρική προστασία

Ζωγράφου, Αττική

    • Δημόσια Έργα