Εργασίες συντήρησης του πράσινου σε περιοχές αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Λεωφόρο Αλίμου – Αργυρουπόλεως

Εργασίες συντήρησης του πράσινου σε περιοχές αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Λεωφόρο Αλίμου – Αργυρουπόλεως

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Λεωφόρος Αλίμου – Αργυρουπόλεως, Αττική

    • Δημόσια Έργα