Εργασίες φύτευσης φυταρίων με 4 μεθόδους φύτευσης και συντήρησης φυταρίων (Πεντέλη, Αττική)

Εργασίες φύτευσης φυταρίων για αξιολόγηση 4 μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες

Πεντέλη, Αττική

    • Δημόσια Έργα