24. Καθαρισμός βλάστησης και εύφλεκτης ύλης εκατέρωθεν αξόνων οδικού δικτύου (ΔΕΣΕ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφέρεια Αττικής)

Καθαρισμός βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες εκατέρωθεν αξόνων οδικού δικτύου

ΔΕΣΕ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφέρεια Αττικής

    • Δημόσια Έργα

24. Καθαρισμός βλάστησης και εύφλεκτης ύλης εκατέρωθεν αξόνων οδικού δικτύου (ΔΕΣΕ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφέρεια Αττικής)