Καθαρισμός δασικής έκτασης και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών

Καθαρισμός δασικής έκτασης και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών σε εκτάσεις ευθύνης του Δασαρχείου Καπανδριτίου

Κάλαμος, Αττική

    • Δημόσια Έργα