Στα πλαίσια πυροπροστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός δασικών δρόμων, οδών και περιοχών κατά μήκος του περιαστικού ιστού του δυτικού Υμηττού (Καισαριανής και Βύρωνα) συνολικής έκτασης 450 στρεμμάτων, με τις εργασίες απομάκρυνσης χόρτων και σκουπιδιών από την εταιρεία μας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του χώρου, με τη διαμόρφωση ομαλής εδαφικής επιφάνειας από ξερά χόρτα, σκουπίδια, ξένα σώματα κλπ. με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια χειρός, με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά, με χωματουργικά μηχανήματα κλπ., καθώς και με τη συγκέντρωση των φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων. Τα προϊόντα ακολούθως συλλέχθηκαν σε μεγασάκκους (big bag), φορτώθηκαν σε φορτηγά αυτοκίνητα με αρπάγη, απομακρύνθηκαν από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης οργανικών υλικών και υπολειμμάτων. Επίσης, έγινε διάστρωση του πέριξ εδάφους.