Απαιτείται και στη χώρα μας η διασύνδεση των επιχειρήσεων  με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικάωμε την  έρευνα ως στοιχειώδης προϋπόθεση για ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή.

Η έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι εταιρείες για να καινοτομούν και να εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες , προκειμένου να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.

Πολλές μεγάλες εταιρείες στη Δύση διαθέτουν τμήμα έρευνας και πραγματοποιούν έρευνα εσωτερικά. Παράλληλα αναθέτουν σε πανεπιστήμια ( δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων και των καθηγητών τους ) σε συγκεκριμένους καθηγητές που εκτιμούν  ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις, την πραγματοποίηση ερευνών για λογαριασμό τους , τις οποίες και χρηματοδοτούν. Οι καθηγητές επιλέγουν μεταπτυχιακούς φοιτητές με τους οποίους τις πραγματοποιούν υπό την εποπτεία τους.  Έτσι κερδίζουν όλοι. Η εταιρεία που κερδίζει κάνοντας ποιοτική έρευνα φθηνότερα. Το πανεπιστήμιο που έχει πρόσθετα έσοδα , σύνδεση με την αγορά εργασίας, νέους σύγχρονους εξοπλισμούς στα εργαστήρια και φήμη, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν περισσότεροι φοιτητές να εκπαιδευθούν σ’ αυτό και  να έχει περισσότερα δίδακτρα κλπ. Ο καθηγητής που επιβλέπει την έρευνα δημιουργώντας φήμη στην αγορά, και έχοντας πρόσθετες αμοιβές. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που εκτελεί την έρευνα αφού η εταιρεία καλύπτει τα δίδακτρα σπουδών του και έχει και αμοιβή  ( υποτροφία που πληρώνει η εταιρεία )  που καλύπτει τη διαβίωσή του , ενώ η έρευνα που εκτελεί χρησιμοποιείται για  το μεταπτυχιακό του δίπλωμα ( Master ή  Ph.D ), και δημιουργεί προφανώς και προσωπική διασύνδεση με την αγορά εργασίας για εύκολη και με προοπτικές επαγγελματική αποκατάσταση.  Ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο του οποίου το επίπεδο βελτιώνεται .

Ο όρος Ε & Α συνδέεται ευρέως με την καινοτομία τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η Ε & Α επιτρέπει σε μια εταιρεία να παραμείνει μπροστά από τους  ανταγωνιστές της. Χωρίς πρόγραμμα Ε & Α, μια εταιρεία μπορεί να μην επιβιώσει μόνη της και ίσως χρειαστεί να βασιστεί σε άλλους τρόπους καινοτομίας, όπως η συμμετοχή σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ή συνεργασίες. Μέσω της Ε & Α, οι εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν νέα προϊόντα και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες προσφορές τους.

Η έρευνα ή / και η ανάπτυξη συνήθως δεν πραγματοποιείται με την προσδοκία άμεσου κέρδους. Αντ ‘αυτού, αναμένεται να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία μιας εταιρείας. Η Ε & Α μπορεί να οδηγήσει σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα καθώς γίνονται ανακαλύψεις και δημιουργούνται προϊόντα.Οι εταιρείες που ιδρύουν και απασχολούν ολόκληρα τμήματα Ε & Α δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια για την προσπάθεια. Πρέπει να εκτιμήσουν την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση των δαπανών τους – η οποία αναπόφευκτα συνεπάγεται κίνδυνο κεφαλαίου – επειδή δεν υπάρχει άμεση απόδοση και η απόδοση της επένδυσης είναι αβέβαιη. Καθώς περισσότερα χρήματα επενδύονται στην Ε & Α, το επίπεδο του κεφαλαιουχικού κινδύνου αυξάνεται. Άλλες εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες την Ε & Α για διάφορους λόγους, όπως το μέγεθος και το κόστος.Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να αναθέσουν σε τρίτους τις προσπάθειές τους για Ε & Α, επειδή δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι εταιρείες ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για Ε & Α για να παράγουν τα νεότερα, πιο περιζήτητα προϊόντα. Σύμφωνα με την εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών, PriceWaterhouseCoopers, οι ακόλουθες δέκα εταιρείες δαπάνησαν τα περισσότερα για καινοτομίες και βελτιώσεις το 2018 (τα πιο πρόσφατα δεδομένα):

 • Amazon: $22.6 billion
 • Alphabet, Inc.: $16.2 billion
 • Volkswagen: $15.8 billion
 • Samsung: $15.3 billion
 • Intel: $13.1 billion
 • Microsoft: $12.3 billion
 • Apple: $11.6 billion
 • Roche: $10.8 billion
 • Johnson & Johnson: $10.6 billion
 • Merck: $10.2 billion

Ένα μοντέλο Ε & Α είναι ένα τμήμα που στελεχώνεται κυρίως από μηχανικούς που αναπτύσσουν νέα προϊόντα – μια εργασία που συνήθως περιλαμβάνει εκτεταμένη έρευνα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος ή εφαρμογή με αυτό το μοντέλο. Αντ ‘αυτού, η έρευνα γίνεται για χάρη της έρευνας.Το δεύτερο μοντέλο διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων ή τη βελτίωση των τρεχόντων προϊόντων ή / και των διαδικασιών λειτουργίας.

Υπάρχουν επίσης εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και επιταχυντές, όπου οι εταιρείες επενδύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και παρέχουν χρηματοδοτική βοήθεια και καθοδήγηση στους επιχειρηματίες με την ελπίδα , ότι προκύψουν από τις  νέες καινοτομίες θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους.Επίσης, και οι συνεργασίες είναι πιθανές καθώς οι εταιρείες ενώνουν δυνάμεις για να επωφεληθούν από τις θεσμικές γνώσεις και ταλέντα άλλων εταιρειών.

Εγκυκλοπαίδεια για επενδύσεις

Η Investopedia ( Εγκυκλοπαίδεια για επενδύσεις)  προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να αισθάνεται τον έλεγχο του οικονομικού του μέλλοντος. Οι συντάκτες και οι ειδικοί που διαθέτει απλοποιούν πολύπλοκες οικονομικές πληροφορίες και αποφάσεις για τους αναγνώστες από το έτος 1999.  Είναι μια ομάδα εκδοτών, συγγραφέων, εμπειρογνωμόνων προϊόντων, προγραμματιστών, επιστημόνων δεδομένων, αναλυτών και στελεχών που είναι αφοσιωμένοι στην οικονομική εκπαίδευση και την ενδυνάμωση. Τα εκατομμύρια των χρηστών της σελίδας προέρχονται από όλο τον κόσμο και από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μερικοί μαθαίνουν και επενδύουν για πρώτη φορά, ενώ άλλοι είναι έμπειροι επενδυτές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επαγγελματίες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και στελέχη που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Η Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Βιομηχανία της ΕΕ, παρέχει 1 στις 5 θέσεις εργασίας, πραγματοποιεί τα δύο τρίτα των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, παράγει το 80% των εξαγωγών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία για να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να εξασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε βασικές τεχνολογίες.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν εξασφάλιση ηγεσίας σε βασικές τεχνολογίες μεταφέροντας ερευνητικά αποτελέσματα από το  εργαστήριο στην αγορά αναπτύσσοντας λύσεις έρευνας και καινοτομίας που συγκεντρώνουν τελικούς χρήστες, επιστήμονες, καινοτόμους, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία των πολιτών, αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω δημόσιας χρηματοδότησης , επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.

Η Πολιτική  της ΕΕ επικεντρώνεται :

·         Στην Τεχνητή νοημοσύνη (AI)

Η καλά συντονισμένη χρήση της  Τεχνητής νοημοσύνης (AI)  μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην κοινωνία. Μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε στόχους για το κλίμα και την αειφορία και να επιφέρουμε καινοτομίες υψηλής επίδρασης στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και πολλούς άλλους τομείς.

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης συνεπάγεται ορισμένους πιθανούς κινδύνους και θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει ως ενιαία, με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες, για να προωθήσει την ανάπτυξη , με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Γι ‘αυτό επικεντρώνεται η πολιτική έρευνας και καινοτομίας της Επιτροπής  στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάπτυξη λύσεων  που έχουν θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία προωθώντας τη δεοντολογία μέσω του σχεδιασμού σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ( HorizonEurope), και τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας  AI που υποστηρίζουν τη βιομηχανική μετάβαση την ψηφιακή εποχή.

 • Στη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την κοινωνία

Οι άνθρωποι αναμένουν ότι η επιστήμη θα είναι η κινητήρια δύναμη που θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και δικαιότερη κοινωνία.

Η έρευνα και η καινοτομία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση, εάν τα ερευνητικά αποτελέσματα και δεδομένα διατεθούν γρήγορα και τεθούν σε πρακτική χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για την επιτάχυνση της πιθανής απορρόφησης και εφαρμογής στην πράξη  αποτελεσμάτων και δεδομένων έρευνας και καινοτομίας.

Γι ‘αυτό χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική αξιοποίησης της ΕΕ που να περιλαμβάνει όλους τους παίκτες.

Τι σκοπεύει να κάνει αυτή η πολιτική:

Στόχος της  είναι να αυξήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.Η πολιτική περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα, τα αποτελέσματα της έρευνας και η καινοτομία μετατρέπονται σε βιώσιμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που φέρνουν οικονομική αξία και ωφελούν την κοινωνία.Η δράση επικεντρώνεται στα παρακάτω κύρια κανάλια.

 • Κοινή έρευνα και κινητικότητα μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας.
 • Η συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων βοηθά τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τα αποτελέσματα να ρέουν στη βιομηχανία. Επίσης δίνει στους ερευνητές την ευκαιρία να αυξήσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αναγκών της βιομηχανίας.
 • Αν και υπάρχουν πολλά μέσα πολιτικής για την προώθηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών επιστήμης-βιομηχανίας στην Ευρώπη – όπως επιχορηγήσεις για συνεργατική έρευνα και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα – απαιτείται ισχυρότερη αλληλεπίδραση.Για να παραμείνουν ελκυστικοί εταίροι σε παγκόσμιο πλαίσιο, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της ΕΕ πρέπει να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με τη βιομηχανία.
 • Οι συμβατικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ευθυγραμμίζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να επιταχύνουν τη διαδικασία «από το εργαστήριο στην πράξη ».
 • Το πρόγραμμα «Μελλοντική και αναδυόμενη τεχνολογία» τα FET ( FutureandEmergingTechnology) είναι ερευνητικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας που αντιμετωπίζουν μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν την επιστημονική πρόοδο σε συγκεκριμένες ευκαιρίες καινοτομίας, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ενώνοντας ακαδημαϊκούς, βιομηχανίες  και ΜΜΕ ( Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ).
 • Οι Δράσεις – Καινοτόμα Δίκτυα Εκπαίδευσης (ITN) Ανταλλαγή προσωπικού έρευνας και καινοτομίας · Ατομικές υποτροφίες «Κοινωνία & Επιχειρήσεις». Υποτροφίες – δράσεις που υποστηρίζουν την κινητικότητα και κοινά ερευνητικά προγράμματα.
 • Εμπλουτισμένα από την έρευνα spin-offs και startups . Τα spin-offs και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν καίρια σημασία, καθώς προσφέρουν στους φοιτητές ή τους ακαδημαϊκούς μια επιχειρηματική οδό για την εμπορευματοποίηση των γνώσεων που έχουν αναπτύξει. Η δομημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για αυτές τις εταιρείες πρώτου σταδίου.

Η ΕΕ , προσδιορίζει τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς από την ισχυρή ερευνητική βάση της Ευρώπης και επιταχύνει την κλιμάκωση και την ανάπτυξη της αγοράς τους, επίσης μέσω μιας νέας μορφής μικτού χρηματοοικονομικού συνδυασμού επιχορηγήσεων και ιδίων κεφαλαίων.

Χρηματοδοτεί για την κάλυψη δραστηριοτήτων στο πολύ πρώιμο στάδιο της μετατροπής των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορική ή κοινωνικά πολύτιμη πρόταση, με διαμεσολαβητές που πραγματοποιούν  μεταφορά γνώσης. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί – όπως γραφεία μεταφοράς γνώσης, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και επιστημονικά πάρκα – βοηθούν τους ερευνητές και τους καινοτόμους να εμπορευματοποιήσουν τις λύσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Είναι το πρώτο σημείο επαφής για ερευνητές και βιομηχανίες που αναζητούν νέες ευκαιρίες. Προωθούν  πρόσθετα μέσα και υπηρεσίες για την ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας της έρευνας μέσω δικτύωσης, δραστηριοτήτων καθοδήγησης, και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας είναι συνεργασίες που συγκεντρώνουν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δημιουργώντας ευνοϊκά περιβάλλοντα για να αναπτυχθούν διαδικασίες δημιουργικής σκέψης και καινοτομίες.

Το Horizon 2020 είναι μια υπηρεσία που παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την αύξηση του δυναμικού εκμετάλλευσης και της πρόσβασης στην αγορά.Συγκεντρώνει σημαντικούς δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς για να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για να προωθήσουν διεθνή πρότυπα για την «επαγγελματικοποίηση» της μεταφοράς τεχνολογίας.

Η συνεργασία με τους πολίτες διασφαλίζει ότι οι νέες γνώσεις οδηγούν σε καινοτόμες λύσεις και σε αυτές που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Οι λύσεις που οδηγούνται από πολίτες έχουν υψηλότερη κοινωνική αποδοχή και επομένως είναι πιο αποτελεσματικές.Η ζήτηση από πολίτες για λύσεις που βασίζονται στην επιστήμη υπήρξε η κινητήρια δύναμη για τη χάραξη πολιτικής . Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση: η Επιτροπή δεσμεύτηκε «να εμπλέξει τις τοπικές κοινότητες στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σε πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την κοινωνία και τις τεχνολογίες  ώθησης ».

Στο Horizon Europe, η συμμετοχή των πολιτών αναμένεται να ενταθεί.

Τι κάνει η ΕΕ

 • Βραβείο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (iCapital): ετήσιο βραβείο που απονέμεται στην ευρωπαϊκή πόλη, ικανή να αποδείξει την ικανότητά της να αξιοποιεί την καινοτομία για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της.
 • HorizonImpactAward: αναγνωρίζει και γιορτάζει τις κοινωνικές εξελίξεις μέσω της έρευνας και της καινοτομίας

Πνευματική ιδιοκτησία και προδιαγραφές/πρότυπα

 • Ένα πλαίσιο πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι κατάλληλο για το σκοπό διασφαλίζει ότι οι δημιουργοί ερευνητικών αποτελεσμάτων έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η καλή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ενθαρρύνει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα,  την ανταλλαγή γνώσεων , και βελτιώνει τις πιθανότητες γνώσης να φτάσουν στην αγορά και να ωφελήσουν την κοινωνία.
 • Η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας επιτρέπει δίκαιη και διαφανή πρόσβαση στην ευημερία, καθώς και οικολογικές και ψηφιακές λύσεις. Η πνευματική ιδιοκτησία προάγει την καινοτομία και τον κοινωνικό αντίκτυπο.Τα πρότυπα διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην εκμετάλλευση της απορρόφησης της γνώσης, βοηθώντας νέα προϊόντα να φτάσουν στην αγορά.
 • Τα πρότυπα καλής ποιότητας που βασίζονται σε ισχυρά ερευνητικά αποτελέσματα ενισχύουν τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Τα πρότυπα συμβάλλουν επίσης στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων, επειδή αποτελούν εγγύηση ποιότητας και χτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών. Είναι καθοριστικά για την αποφυγή της επανάληψης της έρευνας, καθώς κωδικοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και προωθούν τη χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, διαδικασιών ή ορολογίας.

Τι κάνει η Ε.Ε.

 • Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΠΙ (Πνευματικών Δικαιωμάτων ) : Υπηρεσία της Επιτροπής που υποστηρίζει διασυνοριακές ΜΜΕ ( Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ) και ερευνητικές δραστηριότητες για τη διαχείριση, διάδοση και αξιοποίηση τεχνολογιών και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εξειδικευμένη επαγγελματική υπηρεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων για δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς για να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, υποστηριζόμενα από την Επιτροπή.
 • Σύσταση του 2008 σχετικά με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης: δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή με στόχο την παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα.

Διάδοση γνώσεων και υιοθέτηση πολιτικής

Η διασφάλιση ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές είναι ζωτικής σημασίας στον κόσμο της γνώσης μας, όπου τα δεδομένα είναι όλο και πιο πολύτιμα και η πρόσβαση σε δεδομένα θεωρείται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αποτελέσματα ερευνών  όπως μελέτες, δεδομένα, μοντέλα, πειράματα και θεωρητικές αναλύσεις ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τη χάραξη πολιτικής βάσει πληροφοριών. Μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και τις πιθανές επιπτώσεις των αποφάσεων που μπορούν να λάβουν.

Τι κάνει η ΕΕ

 • Πλατφόρμα αποτελεσμάτων Horizon: Πλατφόρμα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των έργων Horizon Επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσεγγίσουν καινοτόμους και βιομηχανίες και ενδεχομένως να δημιουργήσουν εποικοδομητικές συνεργασίες.
 • JRCPolicyLab: χώρος σχεδιασμένος για την προώθηση της δημιουργικότητας και για την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων, διαδικασιών και εργαλείων ικανών να φέρουν καινοτομία στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής.
 • ScientificAdviceMechanism (SAM): μηχανισμός που υποστηρίζει την Επιτροπή με υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές για τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής.
 • Έργα για πολιτική: μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου έρευνας και καινοτομίας για τη διαμόρφωση της χάραξης πολιτικής. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ως βάση για περαιτέρω έρευνα, ή για την ανάπτυξη νέων και καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών

Στη Βιομηχανική Πολιτική – Πολιτική για μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική βιομηχανία

Η επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση της βιομηχανίας. Χρειάζονται 25 χρόνια – μια γενιά – για να μεταμορφωθεί ένας βιομηχανικός τομέας και όλες οι αλυσίδες αξίας του.Για να είναι έτοιμη το 2050, η δράση πρέπει να ξεκινήσει τώρα.

Η βιομηχανία της ΕΕ έχει ξεκινήσει τη μετατροπή αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ .Μόνο το 12% των υλικών που χρησιμοποιεί προέρχονται από την ανακύκλωση. Οι επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και η καινοτομία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη νέα βιομηχανική στρατηγική.

Η βιομηχανική στρατηγική αντιμετωπίζει τις διπλές προκλήσεις των πράσινων και ψηφιακών μετασχηματισμών.Υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην παροχή της τεχνολογικής βάσης για τη μετατροπή και την ενίσχυση βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, συμβάλλοντας στη μετατροπή της βιωσιμότητας και των ψηφιακών προκλήσεων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η βιομηχανία της ΕΕ επενδύει λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη από ό, τι οι ανταγωνιστές της, και παρόλο που περίπου το ένα τρίτο των 50 κορυφαίων επενδυτών έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο εδρεύει στην Ευρώπη, ταχέως αναπτυσσόμενοι και νέοι παίκτες από άλλες ηπείρους ανεβαίνουν στην παγκόσμια κατάταξη.Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, θα είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες διατηρούν την παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία τους.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ απαριθμεί τους κύριους ιδιωτικούς επενδυτές έρευνας και ανάπτυξης στον κόσμο και στην ΕΕ.Πολλά από τα μελλοντικά προγράμματα, όπως το Horizon Europe, το πρόγραμμα Digital Europe ή το InvestEU, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπονται νομοθετικά διαδικασίες μείωσης  της φορολογίας αν οι βιομηχανίες  πραγματοποιήσουν έρευνα με αποδείξεις.

*Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κόςΜηχ/κόςΕ.Μ.Π.,  M.Sc. ( ConcordiaUniversityMontrealCanada) , Ph.D.  ( University of Maryland USA, ) Technology and Vocational Education.

πηγή: ecopress.gr