Επιθεωρήσεις δημόσιων και ιδιωτικών Έργων Πρασίνου και Δασοτεχνικών Έργων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ_1

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την λήψη/συλλογή φωτογραφιών, βίντεο και δεδομένων υψηλής ανάλυσης, με μεγάλη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια, την προεκτίμηση των συνθηκών ενός έργου και το σχεδιασμό του (ακόμη και σε δυσπρόσιτες εκτάσεις), τη διαχείριση και την παρακολούθηση (επίβλεψη) ενός έργου σε κάθε φάση εφαρμογής του, την πρόοδο των εργασιών, την τεκμηρίωση των εργασιών πεδίου και την παραλαβή τους.

Η δημιουργία χαρτών και τρισδιάστατων μοντέλων ενός έργου βοηθάει στη σωστή λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Με το πέρας της κάθε επιθεώρησης η εταιρεία μας είναι σε θέση να συντάξει την τελική έκθεση (Report) και να την παρέχει στον πελάτη μετά από την απαραίτητη επεξεργασία των φωτογραφιών και των λοιπών δεδομένων στα εξειδικευμένα λογισμικά που η εταιρεία il Verde είναι συνδρομητής. Τέλος μπορεί να παρουσιάσει το έργο διαχρονικά σε όλες τις φάσεις κατασκευής του, μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και παραγωγή video 4K.

 

Κτηματολογικά Δεδομένα – Φωτοερμηνεία

Η εταιρεία μας μπορεί να εξετάσει και να καταγράψει τη σημερινή μορφή εκτάσεων κτηματολογικού ενδιαφέροντος και τις χρήσεις γης, μέσω Drone. Με την εναέρια χαρτογράφηση μπορούμε να λάβουμε ακριβείς μετρήσεις αγροτεμαχίων και ακινήτων και να προσδιορίσουμε τα ακριβή όρια τους και τη μορφολογία του εδάφους, και να αναγνωρίσουμε τη βλάστηση καθώς και κατασκευές, οδούς και μονοπάτια. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παράξουμε ορθοφωτοχάρτες και 3Dμοντέλα εξαιρετικής ακρίβειας και να αξιολογήσουμε και αξιοποιήσουμε της ποιοτικές πληροφορίες που θα μας παράξουν για τη μορφή κάθε έκτασης, για φωτοερμηνευτικούς σκοπούς.

Όλες οι εργασίες που διενεργεί η εταιρεία μας στο πεδίο, για τη διεξαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων, γίνονται πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μην επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο ο οικότοπος και τα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Για την απεικόνιση του αποτελέσματος αλλά και της δυσκολίας του κάθε έργου απαραίτητη είναι η μελέτη του χώρου σε σύγκριση με την παλαιότερη μορφή του, μέσω της εναέριας φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του έργου σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του, μέσω Drone.

Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone) και λοιπού εξοπλισμού καθώς και η κατάλληλη επιλογή και αγορά λογισμικού απευθύνεται αρχικά στην αναγκαιότητα μείωσης κόστους και χρόνου σε υπηρεσίες επίβλεψης και επιθεώρησης έργων.

Η εταιρεία il Verde διαθέτει εμπειρία χρόνων με εξειδικευμένο προσωπικό σε δημόσια και ιδιωτικά έργα πρασίνου και δασοτεχνικά έργα και βαδίζοντας μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, κατάφερε να αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει, νέες αποτελεσματικότερες μεθόδους και έτσι είναι σε θέση πια να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εναέριων επιθεωρήσεων που αφορούν τον κλάδο του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ_2

© Copyright 2023. Created by Meta|Web