Η εταιρία μας

ilverde-erga-prasinou-etairia-2
Ιστορικό

ilVERDE

Έργα πρασίνου και δασοτεχνικά

Η εταιρεία ilVERDE δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων πρασίνου και δασοτεχνικών έργων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επί των αναρτήσεων δασικών χαρτών.

Ιδρύθηκε το 2008 ως μετεξέλιξη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, διπλωματούχο Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο ΑΠΘ, με ενασχόληση κυρίως σε έργα πρασίνου, δασοτεχνικά έργα και υπηρεσίες.

Επικοινωνια

Η εταιρεία ilVERDE στελεχώνεται με Δασολόγο και Γεωπόνο Τ.Ε. με πολυετή εμπειρία, διαθέτει έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, διαφόρων ειδικοτήτων (γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, Η/Μ, γεωλόγοι).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι να προτείνουμε και να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και έργα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.

Τα πεδία εφαρμογής των ως άνω πιστοποιήσεων είναι :

  • Μελέτη-Κατασκευή & Συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών Έργων Πρασίνου και Δασοτεχνικών Έργων, Έργα Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Πρασίνου, Κλάδευση-Κοπή υψηλών Δέντρων, Εγκατάσταση-Συντήρηση χλοοτάπητα & αρδευτικών συστημάτων.
  • Δραστηριότητες δασολογικών υπηρεσιών-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δασικών υποθέσεων.

Τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων LETRINA S.A. με την έγκριση του ΕΣΥΔ.

αρχιτεκτονικη τοπιου
φυτα
Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε

Περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως:

Σχεδιασμός

και εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού

Αποψιλώσεις

Καθαρισμοί χώρων

Κλάδεμα

υψηλών δέντρων

Μικρά τεχνικά έργα

Ξύλινες κατασκευές

Περιφράξεις

παντός τύπου

Φυτεμένα

δώματα

Αρχιτεκτονική

μελέτη τοπίου - Κηποτεχνία

Σχεδίαση

και εφαρμογή αυτόματων αρδευτικών δικτύων

Διαχείριση

αστικού και περιαστικού πράσινου (Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση)

Αποκατάσταση

οικολογικά διαταραγμένων περιοχών

Διαχείριση

δασικών οικοσυστημάτων (Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση)

Αναπλάσεις

χώρων πρασίνου
εργα πρασινου

Η εταιρεία είναι μέλος :

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Tου μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα πρασίνου 1ης τάξης

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Tου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

ΕΕΑ

Tου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Tης Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Τα μέλη της εταιρείας είναι εγγεγραμμένα σε επιστημονικούς φορείς δασολογικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος όπως :

HellasGIs

Tης Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ε.Δ.Ε.

Tης Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας
ilVERDE

Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας διαθέτει μέσα μεταφοράς και σύγχρονο εξοπλισμό με βενζινοκίνητα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, γεωτρύπανα, θαμνοκοπτικά, φυσητήρες, μηχανές γκαζόν) καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων της. Είναι επίσης σε θέση να διαθέσει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως τσάπες, προωθητήρες, διαμορφωτήρες, JCB, Bobcat, φορτωτές, ανυψωτικά μηχανήματα και  φορτηγά.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης σύγχρονο εξοπλισμό γραφείου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptops, περιφερειακές συσκευές, στερεοσκόπια, κλισίμετρα, πυξίδες, GPS, λογισμικά CAD, λογισμικά βάσεις δεδομένων και γραμματειακής υποστήριξης και λογισμικά GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών).

εργα πρασινου - 3