Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το σεμινάριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE14 GIE/GR/000304 ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Mέρας Δασών.

Αθήνα 14 Μαρτίου 2019

Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Τέρμα Αλκάνος, Ιλίσια      

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι διαδικασίες χρηματοδότησης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση, παρουσιάζονται σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής.

H συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.