Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της πολιτείας σε θέματα, μεταξύ άλλων, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος, Επιτροπή από μέλη του δασολόγους, με αντικείμενο την καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε μεγάλη έκταση της Π.Ε. Έβρου το καλοκαίρι του 2023, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου τμήματος του δάσους της Δαδιάς.

Στην Επιτροπή ανατέθηκε η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού –δασικού και αγροτικού- στην πληγείσα περιοχή.

Η Επιτροπή υπέβαλε το Πόρισμά της και κατέληξε στα εξής:

Η λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των προκαλούμενων ανά δασική πυρκαγιά ζημιών, δηλαδή η επιχειρησιακή βελτίωση τόσο της πρόληψης των πυρκαγιών όσο και της καταστολής τους, αποτελεί ανάγκη που συνδέεται, λόγω των επαναλαμβανόμενων καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα μας, με τις τοπικές κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως σε ορισμένες ιδιαίτερα νευραλγικές περιοχές της χώρας (παραμεθόριες, νησιωτικές κ.λπ.) και για το λόγο αυτό διατυπώνεται σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου λόγου τόσο από τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς γεωτεχνικούς φορείς, τη διοίκηση, και την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Η λήψη μέτρων που θα βελτιώνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στην πράξη αποτελεί και εσωτερικό στόχο και επιδίωξη όλων των εμπλεκόμενων με το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών υπηρεσιών και φορέων που διαθέτουν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους χωρίς την επιθυμητή αποτελεσματικότητα.

Αντίστοιχη είναι η απαίτηση της κοινωνίας και για τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του παραγωγικού, δασικού, κτηνοτροφικού και αγροτικού δυναμικού των περιοχών που πλήττονται από πυρκαγιές καθώς και η λήψη μέτρων για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και την αποφυγή των πλημμυρών που ακολουθούν συνήθως τις πυρκαγιές, μιας και η παρουσία τους ευνοείται από τις εδαφικές συνθήκες και το τοπίο που αυτές αφήνουν πίσω τους.

Στοιχείο επίσης του προαναφερόμενου προβληματισμού αποτελούν και τα ισχύοντα δεδομένα της κλιματικής κρίσης τα οποία επηρεάζουν το επιχειρησιακό αποτέλεσμα, δυσκολεύοντας το έργο της πρόληψης, της καταστολής και της αποκατάστασης των δασών και αυξάνοντας την απαίτηση για διάθεση συνεχώς μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που δεν είναι πάντα διαθέσιμοι.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2023 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Πηγή: dasarxeio.com