Eυαγγελία Ανδριανοπούλου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος.

Aπό τις 15 Ιανουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 γίνονται οι αναρτήσεις των αναμορφωμένων δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Από την ημερομηνία ανάρτησης δίνεται η προθεσμία 105 ημερών, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες έχουν μία τελευταία ευκαιρία να σώσουν την περιουσία τους.

Ο δασικός χάρτης πρακτικά εξετάζει τον χαρακτήρα των εκτάσεων μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, την ιστορική και την πρόσφατη, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές στις χρήσεις γης (εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων, δασώσεις αγροτικών εκτάσεων). Κατά τη διαδικασία αυτή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά σύνθετη και δύσκολη εξαιτίας πολλών απρόβλεπτων παραμέτρων, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται τα συμφέροντα των πολιτών ή του Δημοσίου. Επομένως, η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί μια διαδικασία που ενδιαφέρει όλους όσους κατέχουν έκταση γης, καθώς οφείλουν να εξετάσουν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη τον χαρακτηρισμό των γεωτεμαχίων τους για να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους.

Ο πολίτης του οποίου «προσβάλλεται» η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του δασικού χάρτη, επιβάλλεται να προχωρήσει σε αντίρρηση. Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη. Για τις εκτάσεις που δε θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα η κύρωση και ο χαρακτήρας αυτών θα καταστεί τελεσίδικος. Ο δασικός χάρτης μετά την κύρωσή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική μορφή. Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη επιτρέπεται μέσα σε διάρκεια που ορίζεται στην ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Στη συνέχεια, το σύνολο των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί, εκδικάζονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α).

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού και επιθυμητού αποτελέσματος κατά την εκδίκασή τους στις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α., συστήνεται η τεκμηρίωση των αντιρρήσεων με τη σύνταξη και υποβολή σε αυτές, κατάλληλης Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας- Πραγματογνωμοσύνης. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον των διαπιστώσεων της φωτοερμηνείας και διαπιστώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτοψία στην περιοχή ενδιαφέροντος (ύπαρξη βαθμίδων ή ελαιόδεντρων που δε διακρίνονται εύκολα στις εικόνες διότι καλύπτονται από τη βλάστηση) και η οποία  δύναται να ενισχύσει την αντίρρηση που υποβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές, σκοπός της έκθεσης είναι να επισημάνει και να παράσχει στην Επιτροπή όλα τα απαραίτητα με βάση τη δασική νομοθεσία στοιχεία για την πληρέστερη τεκμηρίωση της απόφασής της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνονται τόσο οι πολίτες στις διεκδικήσεις τους, όσο και η Επιτροπές στο έργο τους με τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Με αφορμή την ανάρτηση των Δασικών χαρτών από τη Διεύθυνση Δασών Aνατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής με την Απόφαση 17235/12- 02-2021 (ΑΔΑ:ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ)  και την  Απόφαση 17543/12-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ)  αντίστοιχα, καθώς και με την επικείμενη ανάρτηση του Δασικού χάρτη του συνόλου της Ανατολικής Αττικής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το γραφείο μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αρχικό στάδιο πραγματοποίησης ελέγχου της υπόθεσής σας, προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή αντιρρήσεων, την πλήρη υποστήριξη της υπόθεσής σας με τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας- Πραγματογνωμοσύνης, καθώς και  την εκπροσώπησή σας μέσω Τεχνικού Συμβούλου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α).

Μιλήστε μας για την υπόθεσή σας ή για τυχόν ερωτήσεις που έχετε σχετικά με την όλη διαδικασία και εμείς θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα με υπευθυνότητα και πλήρη γνώση επί του σύνθετου αυτού θέματος. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!