Η Διοίκηση της ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η διεύθυνση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) διοργανώνουν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυση της ΙΜΔΟ, εκδήλωση με θέμα:

«Η συμβολή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στη δασική έρευνα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στις 10.30 στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Άλσος Ιλισίων, Τέρμα Αλκμανός, Ιλίσια).

 on 

Send comment